Geschiedenis van Formentera

De complete geschiedenis van Formentera. Van de prehistorie, via de Romeinse en Fenicische tijd, tot vandaag.

Als je geïnteresseerd bent in geschiedenis, kun je een lijst van de in dit artikel genoemde monumenten bekijken door op de onderstaande knop te klikken:

Bekijk de monumenten op de kaart

Inhoud: Geschiedenis van Formentera

Geschiedenis van Formentera: meer dan 4.500 jaar geschiedenis

Hoewel het eiland Formentera betrekkelijk klein is (slechts ongeveer 84 km2 in oppervlakte) heeft dat de mens er niet van weerhouden dit gebied (dat weinig te bieden had aan hulpbronnen) sinds de Bronstijd te bewonen, en zo is de kroniek van de geschiedenis van Formentera begonnen.

Later waren de Feniciërs en daarna de Romeinen permanente bewoners van Formentera. Na de val van het Romeinse Rijk was er een periode van ontvolking van het eiland, net als na de Zwarte Dood, de epidemie die Europa in de Middeleeuwen teisterde.

De herbevolking van Formentera, met de vestiging van een permanente bevolking op het eiland, vond ten slotte plaats vanaf de 17e eeuw. Tegenwoordig, en na een zeer moeilijke periode na de burgeroorlog (zoals je later zult zien), heeft Formentera zich gepositioneerd als een van de populaire toeristische strandbestemmingen in het Middellandse Zeegebied en zelfs in de wereld. Sinds jaren legt de plaatselijke overheid ook veel nadruk op milieuvriendelijk toerisme.


Inleiding tot de geschiedenis van Formentera

{%ALT_TEXT%}
Uitkijktoren Sa Guardiola (16e eeuw), eiland Espalmador, Formentera

De geschiedenis van Formentera is bijna even lang als de geschiedenis van de hedendaagse menselijke soort zelf.

De vroegste stabiele populaties en overblijfselen van gedateerde bouwwerken dateren van 4.500 jaar geleden, hoewel de mens vrijwel zeker al lang daarvoor voet op het eiland had gezet, op een ad hoc en onbewoonde basis.

Hoewel het romantisch is te denken dat de stranden en plaatsen die wij vandaag bezoeken, duizenden jaren geleden menselijke voetafdrukken hebben gezien, moeten wij erop wijzen dat 4 millennia geleden de vorm van het eiland niet precies dezelfde was als nu, deels door de erosie die gedurende deze zeer lange periode plaatsvond en omdat het zeeniveau in die tijd 1 à 2 meter lager was dan nu. Dit betekende dat veel gebieden die nu onder water stonden, weer boven water kwamen.

De vorm van het eiland was enigszins anders dan zoals wij het nu kennen. Als je er wel eens over hebt nagedacht, zul je dat beseffen: geen van de beroemdste stranden van het Formentera van vandaag bestond nog, of was heel anders dan hoe ze er nu op de foto’s uitzien.

Vanaf de eerste nederzettingen in de Kopertijd tot nu zijn er meer dan 4 millennia verstreken. Dit betekent dat Formentera prehistorische bevolkingen heeft gekend; Feniciërs, Romeinen, Arabieren. Er zijn oorlogen geweest, invallen van zeerovers, epidemieën, ontvolking en herbevolking

Zo is Formentera er in de 16e eeuw in geslaagd de laatste stabiele herbevolking te bereiken, en sindsdien is het eiland permanent in meer of mindere mate bewoond geweest. Uiteindelijk vestigde Formentera zich in de 20e eeuw als toeristische bestemming en werd het een van de beroemdste eilanden in de Middellandse Zee en in de wereld.


Prehistorie van Formentera

Het kleine eiland Formentera, met vandaag een stabiele bevolking van ongeveer 12.000 mensen en zelfs vier keer zo veel in de zomermaanden, is – met korte perioden van ontvolking – bewoond sinds ongeveer 2.500 v. Chr. Dit blijkt uit de meer dan 40 prehistorische vindplaatsen op het eiland. Het proces van vestiging van de bevolking heeft meer dan 4.000 jaar geduurd, en begon met de eerste ontdekkingsreizigers die op het oude Formentera aankwamen aan boord van fragiele bootjes uit het kopertijdperk.

Formentera bewonen tijdens de prehistorie: een haast onmogelijke taak

Formentera was een uiterst vijandig gebied voor een menselijke nederzetting.

 • Ten eerste omdat, zoals voor elk eiland, om er te komen, een – meestal gevaarlijke – overtocht over zee moest worden gemaakt met geïmproviseerde middelen en boten.
 • Ten tweede omdat je, als je daar wist te komen, een zeer bijzonder ecosysteem had, met zeer aangepaste dier- en plantensoorten in een zeer klein aantal, maar biologisch interessant voor de wetenschappers van vandaag. Qua voedingswaarde te arm om een menselijke bevolking in stand te houden, waar prehistorische mensen in grote hoeveelheden moeten worden voorzien van een dieet dat rijk is aan eiwitten en koolhydraten en die een groot deel daarvan verkrijgen door jagen en verzamelen.

Welke voedselbronnen had Formentera in de prehistorie?

Tijdens het Holoceen (ongeveer 10.000 jaar geleden) was er op Mallorca en Menorca een endemische soort wilde schapen, de Balearengeit, die zo’n 5.000 jaar geleden uitstierf ten gevolge van uitgebreide jacht en vervolging door de mens.

Op Formentera is geen melding gemaakt van de aanwezigheid van de Balearengeit, waardoor de terrestrische hulpbronnen die het eiland aan de zeer onontwikkelde bevolking kon bieden, vrijwel onbestaand waren.

De enige beschikbare eiwitbronnen waren:

 • Hagedissen
 • Zeevogeleieren tijdens het broedseizoen, één of twee maanden per jaar.
 • Weekdieren en schaaldieren die aan de kust kunnen worden geoogst en gevangen
 • Vis

Daarom waren de eerste bewoners waarschijnlijk ervaren zeelieden en kenners van de zee, die de voedingsstoffen die zij op het land niet konden verkrijgen, konden verkrijgen door te vissen, week- en schaaldieren te verzamelen en op zeedieren te jagen.

Diverse eeuwen later slaagden een of meer groepen bewoners erin een zeer elementaire landbouweconomie te ontwikkelen en zich permanent op het eiland te vestigen, zoals wij later zullen zien.

Prehistorische nederzettingen en eerste kolonisten in de geschiedenis van Formentera: 2.000 – 1.600 v. Chr. of Kopertijd.

Van alle archeologische overblijfselen die vanaf de jaren 1970 en 1980 werden ontdekt, springen degene die Cova Des Fum werden gevonden, eruit. Er werden aardewerkfragmenten en vaten geborgen die typisch zijn voor de Vroege Kopertijd, en deze bevestigden de aanwezigheid van mensen op het eiland uit deze periode. Wat de aanwezigheid van een prehistorische gemeenschap op het eiland bevestigde, was de ontdekking en opgraving van de megalithische graftombe Ca Na Costa, in Es Pujols.

De permanente menselijke aanwezigheid op Formentera in de prehistorie, hoewel er vermoedens van bestonden, kon pas aan het eind van de twintigste eeuw worden bevestigd.

De overgrote meerderheid van de internationale deskundigen was het er – ten onrechte – over eens dat Formentera gedurende de prehistorie onbewoond was geweest; de enige nederzettingen uit deze periode zijn degene die op Ibiza zijn gevonden.

Dankzij de vastberadenheid en het harde werk van plaatselijke onderzoekers Isidor Macabich, Manuel Sorà, Jordi H. Fernández en andere internationale onderzoekers zoals de Britse Celia Topp, begon men in 1974 echter meerder emenselijke nederzettingen uit de Bronstijd te ontdekken, waarvan dit de meest opmerkelijke zijn:

 • De megalithische graftombe van Ca Na Costa – kan worden bezocht in de buurt van de huidige gemeente Es Pujols.
 • De Cova des Fum, op de kliffen van La Mola, waarover wij later zullen spreken, leverde de eerste tekenen van een prehistorische bevolking die zich op het eiland vestigde.
 • Prehistorische stenen woningen/hutten in het gebied van Barbaria(technisch bekend als Barbaria I, II en III; thans beschermd en open voor bezoekers).

Na deze ontdekkingen en gezien het feit dat het eiland er waarschijnlijk nog meer zou bevatten, werd in 1988 het “Archeologisch Handvest van Formentera” gecreëerd, dat door de Consell de Cultura van de regering van de Balearen werd gepromoot en in de daaropvolgende jaren nieuwe onderzoeken en vindplaatsen met zich meebracht.

In het jaar 2000 werden er op 40 plaatsen zeer uiteenlopende overblijfselen ontdekt en gecatalogiseerd: megalithische graven, vaste nederzettingen, een versterkte omheining, megalithische graven, vaste nederzettingen, een versterkte omheining, diverse grotten met menselijke en historische overblijfselen, en een groot aantal metalen voorwerpen en werktuigen.

De vondsten in de Cova des Fum en de megalithische graftombe van Ca na Costa vormen ongetwijfeld het definitieve bewijs van de aanwezigheid van permanente, stabiele menselijke nederzettingen die tijdens het Laat-Neolithicum aan het grondgebied van Formentera waren aangepast.

La Cova des Fum: 3.000 jaar geschiedenis van Formentera

Als er één plaats op Formentera is die ver boven de rest uitsteekt wat betreft de hoeveelheid historische informatie die er te vinden is, is dat ongetwijfeld de Cova des Fum.

Wat werd er gevonden in de Cova des Fum?

De Cova des Fum is bijzonder interessant omdat zij archeologische vondsten heeft opgeleverd die een zeer uitgebreide periode van de geschiedenis van het eiland vertellen, van de prehistorie tot de meest recente jaren van de Middeleeuwen.

De Cova des Fum bevindt zich in de kliffen van La Mola, hoewel de ingang zich momenteel in een ontoegankelijk gebied van kliffen en dichte eilandvegetatie ligt.

Het is een grot met een hoofdkamer en diverse secundaire vertakkingen, waar de volgende dingen gevonden zijn:

 • overblijfselen daterend uit de Kopertijd tot de Middeleeuwen
 • aanwijzingen voor een stenen muur om de ingang te beschermen
 • rituele begrafenissen
 • een ossuarium waar de overblijfselen van verschillende individuen werden verzameld.
 • keramische resten
 • metalen onderdelen
 • een prehistorisch huis
 • wapenresten

Helaas hebben nieuwsgierige toeschouwers en amateuristische onderzoekers in de jaren 1980 en 1990 er niet op gelet de verschillende archeologische lagen in stand te houden en onpartijdig monsters te verzamelen van de Cova des Fum.

De belangrijkste overblijfselen die in de grot zijn gevonden, bevinden zich in het Archeologisch Museum van Ibiza en Formentera, waarvan sommige zijn geschonken door mensen die vrij toegang hadden tot de grot.

Ook is er fotomateriaal beschikbaar van het eerste bezoek aan de grot door de Britse naturalist Frank Jackson, die behalve het nemen van foto’s niets aan de vondsten heeft veranderd.

De laatste professionele opgraving werd uitgevoerd in 2012, waarbij een maand lang in de grot werd gewerkt en een grote hoeveelheid materiaal en informatie werd verkregen om de geschiedenis van Formentera verder te kunnen analyseren.

 

De graftombe van Ca na Costa

{%ALT_TEXT%}
{%CAPTION%}

In het dossier vind je meer informatie over Ca Na Costa

De ontdekking van een dergelijk graf is het meest duidelijke bewijs dat we te maken hebben met een samenleving die volledig is ingeburgerd in het gebied, geworteld tot op het punt van het bouwen van structuren om haar overleden leden te begraven.

Uit een analyse van de constructie blijkt dat de tombe de volgende kenmerken heeft:

 • een ingang naar het westen, naar de zonsondergang – precies samenvallend met de ondergang van de winterzonnewende
 • een 22-spaaks structuur, bestaande uit twee concentrische cirkels
 • een lichte elliptische vorm

Door deze radiale structuur wordt Ca na Costa in de volksmond door de inwoners van Formentera “es rellotje” (de klok) genoemd.

Al deze kenmerken tonen ook aan dat het om een nauwkeurig berekende constructie gaat, die niet kan worden verklaard door eenvoudige handigheid maar door het gebruik van complexe berekeningen en metingen, typisch voor een betrekkelijk geavanceerde gemeenschap die wist hoe wiskunde, geometrie, de zon en de sterren moesten worden geïnterpreteerd.

Ook vereiste het de organisatie van een aanzienlijk aantal personen als arbeidskrachten om de stenen te verkrijgen, te vervoeren en te houwen: een volledig georganiseerde maatschappij. Koolstof-14-dateringen uit 2001 plaatsen de megalithische graftombe van Ca Na Costa in Es Pujols als de oudste nederzetting van dit type op de Balearen, waarbij de overblijfselen tussen 2000 v. Chr. en 1600 v. Chr. worden geschat.

Wat werd er gevonden in de tombe van Ca Na Costa?

In de tombe werden gevonden:

 • 8 lichamen
  • 2 vrouwen tussen 25 en 35 jaar oud
  • 6 mannen tussen 35 en 55 jaar oud
 • Verscheidene voorwerpen, waaronder:
  • knopen van everzwijnbot, berenbot, en olifantenbot
  • overblijfselen van prehistorische wapens
  • aardewerk scherven

De knopen (vooral die van olifantsbeen) zijn over zee naar Formentera gekomen, wat aantoont dat er op Ibiza veel uitwisselingen en contacten met het vasteland waren. De kleren waarin deze personen werden begraven, zijn niet bewaard gebleven.

De leeftijd van de gevonden individuen was hoger dan gebruikelijk voor die periode, aangezien de levensverwachting in andere gebieden van het schiereiland en op het continent nog lager was.

Vrouwen stierven nog eerder dan mannen, voornamelijk door complicaties als gevolg van opeenvolgende zwangerschappen en bevallingen, gezien het totale gebrek aan adequate sanitaire omstandigheden.

De lichaamslengtes bedroeg bij vrouwen niet meer dan 1,50 m en bij de mannen niet meer dan 1,65 m, met uitzondering van één man die ongeveer 1,95 m was, waarschijnlijk omdat hij aan gigantisme leed (een aandoening die wordt veroorzaakt door een slechte werking van de hypofyse).

Uit de gebitsanalyse blijkt dat het dieet hoofdzakelijk uit zachte eiwitten bestond, wat overeenkomt met een dieet van vis en zeevruchten, met weinig meel en suikers.

Prehistorische hutten bij Cap de Barbaria

{%ALT_TEXT%}
{%CAPTION%}

De drie prehistorische hut nederzettingen van Formentera die zijn opgegraven en bestudeerd:

De meest karakteristieke laat-neolithische vindplaatsen zijn de woningen die in het gebied van Cap De Barbaria zijn gevonden en die, zoals hierboven vermeld, bijna gelijktijdig met de begraafplaats Ca Na Costa en de Cova des Fum zijn ontdekt.

Het zijn gebouwen en woningen die de volgende kenmerken gemeen hebben:

 • verhoogd met grote stenen sokkels
 • bestaan uit complexe planten
 • hebben een groot aantal ruimtes (vijf, zes of zelfs meer), waar een functionele indeling van deze ruimtes kan worden waargenomen – voor dieren, werk, rust enzovoort
 • oppervlakte bedraagt tot 1.500 m²
 • bood onderdak aan ongeveer 10 tot 15 personen

Hoewel de hutten in het gebied van Barbaria het meest in het oog springen, is dit type constructie ook te vinden op andere plaatsen op het eiland, zoals in het gebied van Es Ram en Sa Cala – beide dicht bij de Mola, in Punta Prima en in het gebied van Can Marroig.

In deze gevallen zijn ze kleiner van omvang dan die van Barbarië, waar de opgegraven bouwwerken het omvangrijkst zijn en waar de gemeenschap groter schijnt te zijn geweest.

{%ALT_TEXT%}
{%CAPTION%}
Wat werd er gevonden in de prehistorische hutten van Cap de Barbaria?

Een veel voorkomend kenmerk van dit type constructie is dat er kleinere hutten of schuilplaatsen werden gebouwd rond de hoofdhutten of schuilplaatsen, die misschien gebruikt werden voor verdediging, opslag of als schuilplaats voor vee, hoewel het niet mogelijk is het precieze gebruik ervan vast te stellen.

De complexiteit van al deze bouwwerken bevestigt de aanwezigheid van stabiele, sedentaire gemeenschappen op het eiland met een goed ontwikkelde landbouweconomie, zoals de opgravingen van de woningen hebben aangetoond:

 • Botten van huisdieren
  • hoofdzakelijk geiten, koeien en schapen
 • Resten van gereedschap
  • van arbeid
  • voor werk op de boerderij
  • om andere instrumenten te ontwikkelen
  • smederij
 • Resten van keramiek
 • Etensresten zoals
  • schelpen
  • schaaldieren

Andere prehistorische bouwwerken van Formentera

Uit deze periode zijn op diverse plaatsen op het eiland ook constructies voor verdedigingsdoeleinden gevonden, waarvan de meest opmerkelijke zich in de buurt van Sa Cala op La Mola bevindt. Je vindt hier een 30 meter lange muur met twee toegangspoorten en een halfronde uitkijktoren.

Het merkwaardige aan deze vondst is dat het niet gaat om een constructie ter bescherming tegen invallen vanuit zee, maar vanuit het binnenland, wat zou betekenen dat in tijden van schaarse hulpbronnen of droogte (tijdens de Vroege Bronstijd was er een periode van drastisch verminderde regenval), oorlogen en spanningen tussen de verschillende prehistorische nederzettingen van Formentera veel voorkwamen en het nodig was zich te beschermen tegen een vijand die vanaf het land kwam.

De bezetting van de meeste grotten van het eiland in deze periode is waarschijnlijk ook te wijten aan een defensieve reden en om de kusten te bewaken om de komst van vijanden vast te stellen.

{%ALT_TEXT%}
{%CAPTION%}

Wat voor prehistorische samenleving leefde er op Formentera?

{%ALT_TEXT%}
{%CAPTION%}

De evolutie van de prehistorische gemeenschappen van Mallorca en Menorca tijdens de Late Bronstijd leidde tot de vorming van de Talaiotische maatschappij, hoewel dit niet gebeurde op Ibiza en Formentera.

Het einde van de bronstijd in Formentera is eenvoudigweg de voortzetting van het primaire en midden brons met kleine technologische veranderingen, aangezien de bevindingen aangeven dat er een voortzetting was in het gebruik van de vroege bronsinrichtingen, zonder al te veel veranderingen in de sociale structuur.

De metallurgische vooruitgang van die tijd werd op het eiland geïntroduceerd, want in de nederzettingen van Barbarije zijn bronzen smeltovens voor metaalsmelten gevonden. Dit metaal kwam zeer zeker van Mallorca, Menorca en het vasteland, aangezien er geen bekende metaalafzettingen op Formentera zijn, wat duidelijk aantoont dat er een volledig operationeel handels- en uitwisselingsnetwerk tussen de eilanden bestond.

Deze bloei van de handel op de Balearen was de reden waarom de Feniciërs – een ongeëvenaard zeevarend en handelsvolk – rond de 9e eeuw v. Chr. naar de kusten van de Pitiusas trokken, zoals we hieronder zullen zien.


Geschiedenis van Formentera tijdens de Punische en Fenicische periode: 600 – 100 v.Chr.

Zoals hierboven vermeld, bestond er reeds aan het eind van de Bronstijd een zeer actief handelsnetwerk tussen de verschillende eilanden van de Balearen-archipel.

Dit is waarschijnlijk hetgeen wat de aandacht trok van de Feniciërs, die zich vanaf 900 voor Christus vestigden in het gebied van de Straat van Gibraltar, de oostelijke Andalusische kust en het schiereiland Levante. De Feniciërs waren deskundige zeelieden, fervente handelaars en hadden de beste schepen van de Middellandse Zee, die de Griekse en Egyptische schepen overtroffen.

Het uitbreiden van hun commerciële netwerk door zich op de Pitiusa-eilanden te vestigen, was een kans die zij niet voorbij lieten gaan, en de aanwezigheid van de Feniciërs op Ibiza is uitvoerig gedocumenteerd en opgetekend.

Een van de beroemdste nederzettingen is de Fenicische nederzetting Sa Caleta op Ibiza, die volledig is opgegraven en gerestaureerd. Er is echter niet veel bewijs van hun aanwezigheid op Formentera, en het is niet precies bekend wat er met de eilandbewoners is gebeurd toen de Feniciërs zich op Ibiza vestigden.

{%ALT_TEXT%}
Overblijfselen van de Fenicische nederzetting van Sa Caleta, Ibiza. Bron: Wikipedia – Paul Hermans – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2108955

Wat zeker is, is dat de Feniciërs nooit geïnteresseerd waren in vestiging op Formentera, gezien het feit dat er geen overblijfselen zijn gevonden buiten amforen en keramische resten aan de oppervlakte, voornamelijk in het ommuurde gebied van Sa Cala, op La Mola.

Op Formentera zijn geen permanente nederzettingen of Fenicische woningen gevonden.

Hoewel er niet al te veel studies of opgravingen zijn geweest in verband met de aanwezigheid van de bevolking in Formentera gedurende deze periode, is het wel zo dat er in deze periode een afname van de menselijke aanwezigheid op het eiland is geconstateerd. Het was niet geheel onbewoond, en als dat wel zo was, was dat voor slechts voor zeer korte perioden.

De komst van de Feniciërs op Ibiza, die over de meest geavanceerde schepen van die tijd beschikten en gedurende vele eeuwen de beste zeevaarders van het Middellandse-Zeegebied waren, heeft mogelijk het vertrek van de bevolking van Formentera naar andere, minder barre en dorre gebieden aangespoord.

De theorie van de tijdelijke ontvolking van Formentera tijdens de Fenicische periode wordt ook ondersteund door de kronieken van verschillende Griekse geografen en historici uit de periode tussen 300 en 50 v. Chr., die het kleinste van de Pitiusas beschrijven als een verlaten en onbewoond eiland. Sommige van hen, gebaseerd op fabels en verhalen, beschrijven het zelfs als een woestijn en een door slangen geteisterde plaats.

De voornaam van Formentera

Het was in deze periode van ontvolking dat het eiland voor het eerst werd beschreven en zijn naam kreeg: Ophiusa/Ofiusa (Grieks voor “slangeneiland”).

Het was Strabo, een beroemd Grieks geograaf en geschiedschrijver, die in zijn werk“Geografie” het kleinste van de Pitiusas Ophiusa noemde, dat hij beschreef als een onbewoond eiland in de buurt van Ibiza:

Het andere eiland, Ophiusa (Formentera), ligt er verlaten bij en is veel kleiner dan Ebusus (Ibiza).

Strabo

Hoewel het onwaarschijnlijk was dat het eiland permanent onbewoond was, kan het zijn dat de bevolking die er woonde niet permanent was.

Eerste tekenen van exploitatie van de rijkdommen van Formentera

Een geleidelijke afname van de bevolking van Formentera betekent niet dat er geen menselijke aanwezigheid op het eiland was, maar dat de menselijke aanwezigheid in deze tijd gericht is op de economische exploitatie van het grondgebied.

In deze periode begon het milieu van het eiland zich aan te passen aan de bewoners en niet omgekeerd. Wat feitjes:

 • In de tijden van de Feniciërs begon Formentera’s geëxploiteerd te worden
 • In het gebied van La Mola zijn er constructies gevonden die niet als woning werden gebruikt, maar die aanwijzingen bevatten voor het gebruik van landbouw-, veeteelt- en zoutbronnen.
 • De Feniciërs waren de eersten die Es Caló als natuurlijke haven gebruikten.

Dit betekent dat in deze periode Formentera werd geïntegreerd in Ibiza als een gebied dat vatbaar was voor de exploitatie van zijn rijkdommen.

{%ALT_TEXT%}
{%CAPTION%}

De meest opmerkelijke gebouwen uit de Fenicische periode van de geschiedenis van Formentera:

 1. gebouwen voor scheepsreparaties (dit is het moment waarop Es Caló als natuurlijke haven begon te worden gebruikt).
 2. wachttorens op de eilanden Espalmador en Espardell, in Punta Prima en Sa Cala, die samen met die op het eiland Ibiza werden gebruikt als een netwerk van wachttorens om vijandelijke schepen op te sporen.

De controle over de zeepassage die Ibiza en Formentera scheidt, werd een moeilijke taak voor de Feniciërs: vanaf 300 v.C. begon het Romeinse Rijk met zijn schepen de Balearen te naderen.


Geschiedenis van Formentera tijdens het Romeinse Rijk: 100 BC – 395 AD

{%ALT_TEXT%}
{%CAPTION%}

Het Romeinse Rijk breidde zich al enkele eeuwen onafgebroken uit over de Middellandse Zee. In 123 voor Christus veroverden de Romeinen de Balearen, maar aanvankelijk, in het geval van Ibiza en Formentera, namen ze die niet op als een gebied van het rijk, maar als gebieden die ermee verbonden waren.

Tijdens de Romeinse periode was er een periode van grote menselijke activiteit op Formentera, en uit die periode vinden we de meest expliciete verwijzingen naar het eiland.

Dat het eiland geteisterd werd door slangen, wordt bijvoorbeeld nog vermeld in de volgende citaten van Pomponius Mela en Plinius de Oudere.

Vlak voor Ebusus (Ibiza) ligt Colubraria, waaraan ik moet denken, want ook al zit het vol met een akelig en kwaadaardig slangengeslacht en is het onbewoonbaar, het is ongevaarlijk en aangenaam voor elk mens die het betreedt.
Pomponius Mela, 40 na Chr.

Het land van Ebusa (Ibiza) doet slangen vluchten, het land van Colubraria (Formentera) brengt ze voort. De Grieken noemden het eiland Ophiusa.
Plinius de Oudere, 1e eeuw na Christus

Wat gebeurde er met Formentera ten tijde van het Romeinse Rijk?

Afgezien van de fabels kunnen wij niet weten of Formentera vol slangen zat of niet, maar wat wij zeker weten, is dat, demografisch gezien – en in tegenspraak met verschillende klassieke geografen – het in deze periode was dat Formentera zijn periode van grootste bevolkingsdichtheid tot op heden beleefde.

Er zijn 19 gedocumenteerde archeologische vindplaatsen uit de periode van het laat-Romeinse Rijk, en deze groei is nauw verbonden met de periode van productieve groei en economische ontwikkeling die Ibiza in deze periode doormaakte. Er zijn zelfs twee necropolissen uit deze periode, de oudste van het eiland, in de buurt van Cala en Baster, en een andere necropolis in Sant Francesc.

Hieruit blijkt dat er in die tijd een volledig gevestigde bevolking op het eiland was, die er geboren werd, woonde en stierf.

In 74 na Chr. waren Ibiza en Formentera niet langer steden die bij het Romeinse Rijk waren gevoegd, maar werden het zelfstandige gebieden die deel uitmaakten van de Romeinse provincie van de Tarraconensis. Dit betekende een toename van de invoer van materialen, producten en levensmiddelen, zoals blijkt uit de vondsten op Formentera van keramiek die afkomstig zijn uit Tunesië en het gebied van het huidige Andalusië.

Deze toevloed van nieuwe producten – vooral uit Noord-Afrika – leidde tot een afname van het aantal goederen in het gehele Romeinse Rijk, vooral de kleinere, die qua prijs minder concurrerend waren dan de grote Afrikaanse landgoederen.

Ook Formentera, dat kleine landbouwbedrijven en zelfvoorzieningsbedrijven bevatte, onderging veranderingen als gevolg van de goedkope invoer van goederen en levensmiddelen.

Opmerkelijke Romeinse plek: het Castellum de Can Blai in Es Caló

{%ALT_TEXT%}
{%CAPTION%}

Door de invallen van de barbaren aan het eind van de 3e eeuw na Christus, na de interne crisis die het keizerrijk door elkaar schudde en na de grondige hervorming van de administratieve en economische structuur door keizer Diocletianus, nam de Romeinse samenleving een wending in de richting van een verbetering van de levenskwaliteit, minder macht en bezit in de handen van enkelen, en het ontstaan van een beginnende burgerlijke klasse.

In de geschiedenis van Formentera is deze periode terug te vinden in het Castellum de Can Blai, precies gelegen op het stuk land dat de twee uiteinden van het eiland verbindt, in de buurt van Es Caló. Het is een versterkte constructie in de vorm van een vierkant kasteel, met een toren op elke hoek en een oppervlakte van ongeveer 1.600 m².

Meer informatie over het Castellum de Can Blai vind je hier:

Volgens de studies en opgravingen die ter plaatse zijn verricht, gaat het vrijwel zeker om een onvoltooid bouwwerk, en als het wel is gebruikt, dan is het maar voor zeer korte tijd.

Wat voor gebouw was Can Blai?

Er zijn twee hoofdzakelijke theorieën over het gebruik van het Can Blai gebouw:

 1. De eerste en meest waarschijnlijke is dat het een militair type gebouw/constructie was om defensiefuncties uit te voeren, met name om de bewoners van het omliggende gebied onderdak te bieden.
 2. De tweede is dat het een gebouw was dat op particulier niveau werd gepromoot, als gevolg van, zoals gezegd, de opkomst van een sociale klasse die rijkdom had vergaard en “gentrificatie” had ondervonden.

Op enkele meters afstand van het Castellum zijn bewijzen gevonden van een kleine boerderij en een necropolis van in de gesteente gegraven kuilen, hetgeen erop wijst dat er permanente gebouwen in het gebied waren. Misschien was dit gebouw bedoeld om de bewoners van het gebied bescherming te bieden.

De overblijfselen van het Castellum de Can Blai zijn nu hersteld en beschermd, en ze kunnen worden bezocht.


De periode na het West-Romeinse Rijk, de Byzantijnen: 395 na chr. – 1.000 na chr.

Na de ondergang van het Romeinse Rijk en de verdeling ervan in 395 AD tussen het Oostelijke en Westelijke rijk, is er zeer weinig informatie over wat er gebeurde in de gebieden van het voormalige Romeinse Rijk. Dit betreft ook Ibiza en Formentera.

Wat we wel zeker weten, is dat de Balearen werden bezet door de barbaren uit Noord-Europa, samen met het huidige Corsica en Sardinië. In feite hadden zij in hun periode van grootste uitbreiding het gehele mediterrane schiereiland, Noord-Afrika en de Italiaanse eilanden bezet.

Van de opgravingen in Mallorca, Menorca en Ibiza weten we dat deze barbaarse bezetting gewelddadig was, maar in Formentera weten we niet zeker wat er gebeurd is, gedeeltelijk omdat er geen studies of opgravingen over dit onderwerp zijn uitgevoerd.

Het verdelen van de Middellandse Zee na de val van het West-Romeinse Rijk

De overblijfselen van het Romeinse Rijk werden als volgt verdeeld:


 • De Vandalen
  veroverde Noord-Afrika, Carthago (nu Tunesië en Algerije), Sicilië, Sardinië en de Balearen.

 • De Ostrogoten
  bezette het Italiaanse schiereiland

 • De Franken
  vestigden zich in het zuiden van Frankrijk en het noorden van het Iberisch schiereiland.

 • De Visigoten
  op het Iberisch schiereiland en in Zuid-Portugal

Na de val van het West-Romeinse Rijk kwamen de Byzantijnen 200 jaar later en veroverden ze alle gebieden op de barbaren, waarvan ze de controle behielden tot ongeveer 700 na Christus.

Tijdens de Byzantijnse periode was er een kleine herbevolking van Formentera, en van wat er tot nu toe is gevonden, zijn dit constructies die de ruïnes van oude nederzettingen uit 200 en 300 na Chr. hebben herbruikt.

Val van het Byzantijnse Rijk: autarkie en ontvolking

Na de geleidelijke val en verdwijning van het Byzantijnse rijk en het daarmee gepaard gaande gebrek aan sociale organisatie, bestuur en een totale teruggang van de handel, kwam een proces van autarkie op gang dat niet alleen de Balearen verarmde, maar alle gebieden die vroeger door de Byzantijnen werden gecontroleerd.

Er is zeer weinig bekend over de geschiedenis van Formentera tijdens de postbyzantijnse periode, behalve dat men zeker weet dat armoede wijdverspreid was en dat zowel Ibiza als Formentera tussen 700 en 900 na Christus waarschijnlijk geheel of bijna geheel ontvolkt waren. Als zij niet ontvolkt waren, was de bevolking zeer klein en leefde zij van zelfvoorziening en zelfconsumptie.

Aan het einde van deze periode zag Formentera, net als de rest van de Balearen, de komst van de moslims, die al minstens sinds de 6e eeuw gebieden hadden veroverd op de Byzantijnen die vanuit Egypte oprukten.


Islamitische verovering van de Balearen: 902 tot 1.229

{%ALT_TEXT%}
De Grote Moskee van Córdoba is het belangrijkste monument van het westelijke Omajjjadenkalifaat in Spanje. Bron: Wikipedia – Timor Espallargas, CC BY-SA 2.5 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Mosque_Cordoba.jpg

Met de islamitische verovering van de Balearen door het Umayyadenkalifaat kregen de vier eilanden van de Balearenarchipel de naam al-Jaza’ir al-Sharquiya li-l-Andalus, d.w.z. de oostelijke eilanden van al-Andalus.

Deze relatief korte periode van nauwelijks 300 jaar is niet van fundamenteel belang voor de geschiedenis van Formentera, net zoals dat het geval was voor de rest van de andere Balearen en ook voor het Iberisch schiereiland. En zelfs al zou het van vitaal belang zijn, dan nog is het zo dat er weinig voorbeelden of bevindingen zijn van de aanwezigheid van moslims op Formentera, deels omdat er geen onderzoeken zijn gestart over deze periode.

Zeker is dat de Moslims de Balearen gebruikten als de meest geavanceerde bases in het Middellandse-Zeegebied in geval van verdere verovering of om zich te verdedigen tegen invallen uit het Oosten. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat op Mallorca en Menorca enkele steden werden versterkt en dat de binnenverdediging van beide eilanden werd versterkt.

Het belang van de moslimaanwezigheid op de Balearen

De komst van de Saracenen naar de Balearen betekende voor de Balearen, en ook op Formentera, een nieuwe periode van groei, zoals dat ook gebeurde met de komst van de Romeinen. De moslims brachten meer geavanceerde productiesystemen met zich mee, die leidden tot de bloei van semi-permanente nederzettingen op het eiland.

In die tijd werd Formentera een gebied dat louter bestemd was voor productieve functies, zonder stedelijke centra of stabiele bevolking buiten de landbouwers en veehouders, terwijl de commerciële en menselijke activiteit in Yabisa (Ibiza) werd gecentraliseerd.

De meest voorkomende landbouwactiviteiten op Formentera, net als op Ibiza, moeten zijn geweest:

 • Sultana, vijg en teelt van gedroogd fruit
 • Geitenhouderij
 • Zoutproductie

Moslimnederzettingen op Formentera

Er zijn bewijzen van diverse moslimnederzettingen op Formentera, en de meest prominente zijn:

 • Het gebied van La Mola heeft de meeste vindplaatsen, vooral in het buitenste deel van het schiereiland (bij de kliffen). Er wordt aangenomen dat op deze manier de gewassen in het centrale gebied kunnen worden geconcentreerd.
 • Ook in de omgeving van Es Carnatge, Migjorn en bij Estany Pudent zijn vindplaatsen uit deze periode gevonden en geïdentificeerd.
 • Het was in die tijd dat Es Caló de s’Oli als werf in gebruik werd genomen.

De val van het islamitische rijk van Al-Andalus

Met de ineenstorting en het uiteenvallen van het Kalifaat van Cordoba viel Al-Andalus uiteen in een groep Taifa koninkrijken: Slavisch, Berbers en Andalusisch. De geschillen tussen deze koninkrijken verzwakten de oude moslimstaat, en de christenen begonnen van de situatie te profiteren om terrein te winnen op Al-Andalus.

Formentera en de Balearen stonden onder controle van de Berbers, meer specifiek onder het bewind van de taifa van Denia, en ze werden gecontroleerd door Mujahid b. Abd Allah.

Formentera als basis voor Berberse piraten

Mujahid gebruikte de eilanden als een marinepost om gebieden in het oosten en noorden aan te vallen – vooral christelijke koninkrijken, die hij belegerde met rooftochten in de stijl van de zeerovers. Overvallen en plunderingen waren aan de orde van de dag op de kusten van Corsica, Sardinië, Italië, Valencia en Catalonië.

De reden voor deze aanvallen? Met de val van het Kalifaat van Córdoba was de uitkering van belastingen aan de eilanden sterk gedaald. Dit betekende dat het inkomen van de hogere klassen en van de Balearen in het algemeen drastisch was gedaald. Piraterij was dus een manier om aan geld te komen in de vorm van rijkdommen.

De aanval van Sigurd I in de Cova des Fum tegen de moslims

Zoals hierboven vermeld, waren de Moslimkoninkrijken al enkele eeuwen in verval, en de Christenen waren enkele eeuwen eerder met de kruistochten begonnen om grondgebied terug te winnen. Het was in de Cova des Fum waar een van de grootste botsingen uit deze periode op Formentera plaatsvond, toen het eiland onder controle van de Berbers stond en werd gebruikt als een voorpost voor aanvallen van kapers op christelijke gebieden.

Volgens Normandische kroniekschrijvers verliet Sigurd I Noorwegen voor de kruistochten met 60 schepen, met de bedoeling Constantinopel te bereiken, te vechten tegen de ongelovigen die hij onderweg tegenkwam, en grondgebied terug te winnen voor de Christenen. Bovendien waren de Normandische huurlingen ingehuurd door Byzantium, dat vrij spel bood voor plunderingen in alle gebieden die zij veroverden.

Op zijn weg naar Constantinopel, voerde Sigurd I veldslagen in Noord-Spanje, Portugal, de Straat van Gibraltar, de Levant, de Balearen, Sicilië en Jeruzalem. Op zijn doortocht door de Balearen in 1108 kwam Sigurd I voor het eerst aan op Formentera, waar hij een groep Saracenen (zoals de middeleeuwse christenen iedereen met Arabische of islamitische trekjes noemden) aantrof die een bolwerk op het eiland hadden gemaakt. Zij hadden eerst de schepen van Sigurd I aangevallen, maar konden de aanval niet weerstaan en vluchtten uiteindelijk, waarbij ze de Cova des Fum gebruikten als laatste toevluchtsoord.

Na meerdere vruchteloze pogingen om de ongelovigen tot overgave te brengen, besloot Sigurd I twee boten vol soldaten naar de klippen te brengen en ze ter hoogte van de ingang te laten zakken, om pijlen in het binnenste te laten regenen. Om de overlevenden te laten overwinnen, besloot hij een vuur aan te steken bij de ingang van de grot en de Arabieren – verstikt door de rook, hadden ze geen andere keuze dan naar buiten te komen en zich over te geven. De soldaten van Sigurd I aanvaardden de overgave niet en slachtten alle overlevenden genadeloos af, waarbij ze de relikwieën die de Saracenen bezaten in beslag namen.

Hoewel het laten zakken van boten van de klippen nogal ongeloofwaardig lijkt en geïdealiseerd is naar de smaak van de Normandische vertellers, is het mogelijk dat de gebeurtenissen wel degelijk op deze plaats en in deze grot plaatsvonden, gezien het feit dat de beschrijvingen in de kronieken overeenkomen met de locatie. Bovendien werd de kruistocht van Sigurd I uitvoerig beschreven door Normandische kroniekschrijvers uit die tijd, waardoor redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze confrontatie, ook al is het in een minder roman-achtige vorm, werkelijk heeft plaatsgevonden.

Aan deze episode dankt de Cova des Fum (rookgrot) haar naam die iedereen nu kent.

De Pisaans-Barcelonische kruistocht op de Balearen en de definitieve verovering van de Catalanen

De tweede grote christelijke aanval op de moslims op de Balearen, mogelijk geïnspireerd door de kruistocht van koning Sigurd I van Noorwegen, vond plaats tijdens de Pisaans-Catalaanse kruistocht van 1114. Het was deze kruistocht die de Balearen tijdelijk voor de christenen terugwonnen, toen de stad Barcelona en de Republiek Pisa (die twee steden omvatte die sterke handelscentra waren geworden, Genua en Venetië) hun krachten bundelden als vergelding voor de aanvallen van de Berberse kapers die jaren eerder waren uitgevoerd.

Naast Pisa en Barcelona leverden zij ook manschappen en wapens aan:

 • Montpellier
 • Narbonne
 • Feodale heren van Catalonië, Occitanië, Roussillon en Provence
 • Sardinië
 • Corsica

Hoewel de piraterij op de Balearen volledig was uitgeroeid, gingen zij verloren door de Almoraviden, die de eilanden opnieuw beheersten tot de definitieve verovering van de Balearen door Guillermo de Montgrí (onder bevel van Jaume I El Conqueridor) in 1229.


Formentera in de Middeleeuwen: Catalaanse herovering en herbevolking

De Catalanen veroverden Mallorca en Menorca op de Moslims in 1229 onder leiding van Jacobus I de Veroveraar, hoewel hij het bevel over de operaties voor Ibiza en Formentera overdroeg aan Guillem de Montgrí, koster van Girona en aartsbisschop van Tarragona, die beiden in 1235 voor de Catalanen veroverde.

Met de definitieve val van Al-Andalus en de herovering van de Balearen, werd de grondslag gelegd van de samenleving van Formentera die wij vandaag de dag kennen.

De eilanden werden geleidelijk verdeeld onder de edelen die deelnamen aan de veldtocht.

De herbevolking van Formentera door de Catalaans-Aragonese Kroon

Na de verovering begon de herbevolking van de eilanden Ibiza en Formentera met mensen uit het Catalaans-Aragonese koninkrijk, in het geval van Formentera voornamelijk met inwoners uit het noorden van Catalonië en het graafschap Empúries (het huidige Empordà). Dit herbevolkingsproces duurde ongeveer 100 jaar.

De komst van mensen uit het Catalaans-Aragonese gebied is wat Formentera en de rest van de Balearen veel van het karakter, de gewoonten en de taal heeft gegeven die het tot op de dag van vandaag heeft behouden.

Deze herbevolking en herovering van de Balearen is wat in Formentera tijdens de maand augustus wordt gevierd, evenals het opeisen en verdedigen van de cultuur en de gebruiken van het eiland. De belangrijkste dag van de festiviteiten is 5 augustus, de dag van Santa Maria, waarop op diverse plaatsen op het eiland concerten en activiteiten worden gehouden. Deze herbevolking verliep echter moeilijker dan verwacht, en hoewel degenen die het gebied wilden bewonen toestemming kregen om er te wonen, te bouwen, het land te bewerken en in de wateren te vissen, was er een economische crisis en recessie ontstaan, die geen mensen naar de eilanden lokte.

De moeilijkheden van de herbevolking van Formentera

Formentera, een klein gebied, bood zeer weinig middelen om een succesvolle herbevolking van het eiland te verzekeren. De feodale heren die belast waren met de herovering (de meest prominente was de eerder genoemde Guillem de Montgrí) beseften de moeilijkheid van de klus en schonken al snel een deel van het grondgebied aan de inwoners, zodat zij alleen nog de jurisdictie over de eilanden hadden.

Er werden aanzienlijke voordelen geboden aan degenen die besloten zich in Formentera te vestigen. Op die manier wilden zij het kolonisatieproces van Formentera stimuleren.

Voor dorpelingen waren enkele van deze voordelen:

 • Ze konden vrij vissen in de verschillende meren en in de zee.
 • Ze konden het eiland verlaten wanneer ze maar wilden
 • Ze konden hun eigendommen vrij verkopen, ruilen of verhuren.

Toch bleek de herbevolking van Formentera gecompliceerder dan verwacht, en slechts weinig inwoners vestigden zich permanent op Formentera.

Het eerste christelijke klooster van Formentera: Es Monestir de La Mola

{%ALT_TEXT%}
Het Monestir de Santa Maria bevond zich ergens op La Mola, hoewel de exacte locatie nog steeds onbekend is.

Samen met de pogingen tot herbevolking, werd het gebied ook bekeerd tot het christendom, met de komst van de eerste religieuze monniken op het eiland: de gemeenschap van Augustijner monniken van Formentera werd geboren, die een klooster bouwde in Santa Maria in het gebied van La Mola.

Het was Guillem de Montgrí die, bij de verdeling van Formentera na de verovering, een stuk grond op La Mola reserveerde voor enkele Augustijner broeders die er een oratorium wilden bouwen. Het is niet met zekerheid te zeggen hoe de broeders Augustijnen op La Mola zijn gekomen, noch wanneer zij dat hebben gedaan, maar in de documenten over de verdeling van het eiland na de herovering is reeds sprake van kluizenaars, zonder dat verdere bijzonderheden worden vermeld. Dit betekent dat zij daar al kunnen zijn geweest voordat Formentera werd heroverd op de handen van de Moslims.

Hoe dan ook, het was Guillem de Montgrí zelf die het land in La Mola reserveerde voor de Augustijnen om er een kerk voor Santa Maria en enkele huizen te bouwen.

Deze Augustijner broeders worden ook genoemd in documentatie uit dezelfde periode die op Mallorca is gevonden, dus alles wijst erop dat dit klooster, dat gewijd is aan de heilige Maria, echt heeft bestaan.

De dood van Guillem de Montgrí en de verdwijning van het Santa Maria klooster

Met de dood van Guillem de Montgrí in 1273 kwam er een einde aan de gunsten jegens de Augustijnergemeenschap. Formentera werd opgeëist door de erfgenamen van Guillem de Montgrí en tegelijkertijd door het aartsbisdom Tarragona, en beide partijen zagen de monniken als indringers in een gebied dat hun niet toebehoorde.

De strijd om de controle over Formentera tussen de erfgenamen van Montgrí en het aartsbisdom duurde voort tot het einde van de 14e eeuw, ook al was het eiland dunbevolkt en kon het geen interessante hulpbronnen bieden.

Het klooster van La Mola verdween uiteindelijk rond 1298 (en de exacte locatie is nog steeds onbekend), maar de toponymie blijft: er zijn verschillende gebieden in La Mola die “Es Monestir” heten, als verwijzing naar dit eerste Augustijner klooster.

De Zwarte Dood: ontvolking in de 14e eeuw

De herbevolking van Formentera bleek moeilijk, maar werd zelfs een onmogelijke taak met de komst van de Zwarte Dood epidemie die heel Europa verwoestte.

Formentera werd rond 1348 volledig ontvolkt als gevolg van de Zwarte Dood epidemie die Europa teisterde. Inwoners die niet aan de epidemie stierven, verlieten het eiland zo snel als zij konden, in de overtuiging dat zich zouden redden door naar het vasteland te gaan (wat uiteindelijk een nog slechtere strategie was).

Een verlaten eiland zonder controle van de autoriteiten was iets dat in die tijd werd afgekeurd: er was geen controle over het grondgebied, en het eiland kon door piraten of bandieten worden gebruikt om zich te verschansen en nabijgelegen gebieden aan te vallen. Peter IV van Aragon was er daarom op gebrand het eiland zo snel mogelijk herbevolkt te zien. In die tijd waren er al menselijke nederzettingen op het eiland, hoewel die tijdelijk waren voor het gebruik van de landbouwbronnen, vooral zout.

De ergste pestgolf was die van 1348, maar in de daaropvolgende jaren waren er nog enkele andere. De voornamelijkste was die van 1402, waardoor het eiland Ibiza praktisch zonder inwoners kwam te zitten, wat op zijn beurt de totale verlatenheid van Formentera veroorzaakte, aangezien het afhankelijk was van zijn grotere zustereiland.

De verschillende epidemieën van de Zwarte Dood hadden de bevolking op het hele continent zó gedecimeerd dat de Europese samenleving in verval was geraakt: chaos, wanorde, gebrek aan controle en onveiligheid heersten, en uiteraard ook op Ibiza en Formentera.

Nieuwe poging om Formentera te herbevolken

Met een compleet leeg eiland en met de vrees dat het door bandieten en piraten zou worden gebruikt, werden stappen ondernomen om het eiland Formentera in handen van koning Alfonso V El Magnánimo te laten overgaan en het zo opnieuw te bevolken.

In die tijd werd Formentera enkel gebruikt als grondgebied voor de exploitatie van zijn natuurlijke rijkdommen door de inwoners van Ibiza. Om een stabiele bevolking op het eiland te vestigen, werd de eerste openbare christelijke kapel op het eiland gebouwd: de kapel van Sa Tanca Vella.

Het eerste openbare religieuze gebouw van Formentera: De kapel van Sa Tanca Vella

{%ALT_TEXT%}
{%CAPTION%}

Informatief artikel over de kapel van Sa Tanca Vella

De kapel werd gebouwd opdat de bevolking die, zoals gezegd, met tussenpozen in Formentera woonde (landbouwers, zoutzieders, boeren…), een plaats van eredienst zou hebben om bij te wonen. Ook was het bedoeld om mensen in staat te stellen meer tijd op het eiland door te kunnen brengen zonder naar de kerk op Ibiza te hoeven reizen voor religieuze liturgie.

Het belang van deze kleine kapel in de gemeente Sant Francesc, klein en nu omringd door gebouwen hoewel ze goed omheind en beschermd is, ligt in het feit dat het de eerste bekende plaats van christelijke eredienst op het eiland is.

Het werd in 1369 gebouwd, gewijd aan San Valero, en was actief tot 1737, toen de bevolking van Formentera al groot was. In die tijd werd de kapel te klein als plaats van eredienst en werd de huidige kerk van Sant Francesc ingewijd.

De bouw van de kapel leidde niet automatisch tot de vestiging van kolonisten in het gebied, en gedurende de volgende jaren zat Formentera zonder eigenaar en werd het gebruikt als uitvalsbasis voor piraten en kapers, zoals we hieronder zullen zien.


Formentera in de moderne tijd

Tussen de 15e en de 17e eeuw werd Formentera eerst een uitvalsbasis voor de Barbarijse zeerovers, en vervolgens een toevluchtsoord voor allerlei bandieten en globetrotters. De voortdurende uitbreiding van het Ottomaanse rijk in de 15e eeuw bracht Turkse schepen naar de Balearen, waar zij verschillende plunderingen en aanvallen uitvoerden.

In die tijd bleef Formentera ontvolkt en werd het enkel gebruikt als gebied voor landbouw, veeteelt en zoutwinning. De onveiligheid van die tijd heeft de Ibizanen niet geïntimideerd, die naar Formentera zijn blijven komen om er te werken.

Piraterij en kaapvaart op Ibiza en Formentera

Aanvallen van zeerovers op Sardinië in 1501 brachten alle westelijke Middellandse-Zeegebieden, waaronder de Balearen, in staat van paraatheid. Verscheidene Turkse aanvallen vonden plaats op Ibiza en Formentera, maar de meest ernstige waren de aanvallen op de zoutmijnen van Ibiza in 1505 en de gevangenneming van de wachters van de wachttoren op het eiland Espalmador (thans verdwenen).

De aanwezigheid van islamitische en Turkse Barbarijse zeerovers werd heel gewoon, vooral nadat Barbarossa Algiers, de grootste stad van Algerije, in beslag had genomen. Barbarossa’s bondgenootschap met de moslimgemeenschappen van Noord-Afrika (de Berbers), en door het feit dat Formentera het Baleareneiland was dat het dichtst bij het Afrikaanse continent lag, maakte het hele gebied van de Pitiusas tot gevaarlijke wateren voor scheepvaart.

De Spaanse vloot was niet in staat de aanvallen onder controle te houden en maakte duidelijk dat het defensieve beleid van de christelijke mogendheden in het Middellandse-Zeegebied niet het geringste effect had op de vermindering van de aanvallen van de Barbarijse en Turkse kapers. Een van de ernstigste Turkse aanvallen was de Turkse aanval op Ciutadella (Menorca) in 1558 .

Formentera, het wetteloze eiland

De jarenlange verwaarlozing van Formentera had het eiland een vrij wilde plaats gemaakt, waar de bossen zich hadden uitgebreid en sommige dieren zich vreemd gedroegen. Dit blijkt uit verschillende documenten uit die tijd.

Bovendien was het eiland Formentera, in dit scenario van totale onveiligheid in het hele Middellandse-Zeegebied, een typisch wetteloos eiland geworden, een grensgebied dat diende als toevluchtsoord voor figuren van allerlei slag.

Allerlei soorten mensen waren daar te vinden:

 • bandieten en misdadigers die gezocht werden door de overheid
 • Moriscos uit Valencia en het schiereiland die zich na de val van Al-Andalus ontevreden voelden over het Spaanse Rijk en wilden terugkeren naar moslimlanden.
 • migranten die op doorreis waren van of naar Noord-Afrika
 • afvalligen van het christendom die zich tot de islam hadden bekeerd en het Spaanse rijk hadden verlaten, maar nu wilden terugkeren naar christelijke gebieden.
 • slaven die hun ontvoerders waren ontvlucht en nergens heen konden.

De wetteloze eilandstatus van Formentera betekende dat de inwoners van Ibiza voor zichzelf moesten zorgen. De weinige wachttorens en garnizoenen van wachters die in Espalmador (bekend als “Sa Torreta”) bestonden, hadden niets in te brengen tegen hele eskaders van kaperschepen in het geval dat deze in de wateren voor Formentera aankwamen.

Overwinning bij Lepanto en het einde van piraterij en kaapvaart

De piraterij in het gebied van de Balearen, die zoals gezegd uit Noord-Afrika kwam, stopte met de Spaanse overwinning in de Slag bij Lepanto in 1571, waar de Spaans-Italiaanse alliantie de Ottomanen versloeg en de Turkse expansie in de Middellandse Zee (en ook de invallen van – met de Turken geallieerde – bandieten) definitief een halt toeriep.

Vanaf dat moment, met de bevolkingsgroei op het eiland Ibiza, werden de ideale omstandigheden geschapen voor de definitieve herbevolking van Formentera. De Ibizanen begonnen Formentera vaker te bezoeken en startte landbouw- en veeteeltbedrijven om de grond te benutten.

Definitieve herbevolking van Formentera

De groei van de bevolking op Ibiza en de pacificatie van de Middellandse Zee legden het eerste fundament voor de definitieve herbevolking van Formentera, dat toen nog steeds werd gebruikt als gebied voor veeteelt en landbouwexploitatie, maar geen permanente bevolking had.

Het was nog steeds een eiland zonder stedelijke centra of wegen, en was praktisch een wildernis: hoe trek je op deze manier potentiële kolonisten naar het gebied?

De belangrijkste en definitieve impuls kwam van twee leenheren van Ibiza: Marc Ferrer en Antoni Blanc.

De toekenning van land aan Marc Ferrer en Antoni Blanc

De gebeurtenis die een ‘voor en na’ zou markeren in het herbevolkingsproces van Formentera, was de toekenning van land op het eiland door de koning aan twee leenheren van Ibiza: Marc Ferrer en Antoni Blanc. Zij waren de eersten die Formentera begonnen af te bakenen, waardoor de cultivering van de gronden van het eiland werd bevorderd en de definitieve vestiging van de eerste kolonisten plaatsvond.

Wie waren Marc Ferrer en Antoni Blanc?

Marc Ferrer was een kapper uit Ibiza die erin geslaagd was een succesvol koopman te worden. Hij was zeer geliefd op Ibiza omdat hij, gezien zijn onderhandelingsvaardigheden en zijn contacten met kooplieden uit andere landen, twee schepen met tarwe naar Ibiza had gebracht, eerst uit Italië (1674) en daarna uit Valencia (1699), toen het eiland te lijden had onder een tamelijk ernstige hongersnood. Ferrer bestemde dit graan voor de Ibiziaanse bevolking.

Op zijn reis naar Valencia kon hij niet overeenkomen met de plaatselijke koopman over de prijs van graan en belandde hij in de gevangenis, waar hij een deel van zijn fortuin moest verhypothekeren om uit de gevangenis te komen.

Zo verzocht hij jaren later, als vergoeding voor de schade die hij had geleden om de mensen van Ibiza te helpen, om de concessie van het verlaten land van Formentera. De koning, het aartsbisdom en andere heren van Ibiza gingen op zijn eisen in en hij kreeg in 1695 en 1699 landerijen toegewezen, in ruil voor het betalen van tellingen en tienden voor deze landerijen, naast het ontginnen van het land om het geschikt te maken voor de teelt.

Marc Ferrer kreeg eerst land in het gebied van wat nu Sant Francesc is, en later het hele gebied van Sant Francesc tot La Mola.

Antoni Blanc was de schoonzoon van Marc Ferrer. Antoni Blanc kreeg ook grond via de dochter van Marc Ferrer, meer bepaald een stuk grond in de streek van Porto-Salé. In het begin van de 18e eeuw hadden Antoni Blanc en Marc Ferrer reeds verschillende landbouwgronden gesticht en de boeren gedwongen de grond die zij wilden bewerken te ontginnen om aan de eisen van de koning te voldoen.

Marc Ferrer en Antoni Blanc worden beschouwd als de herbevolkers van Formentera. Hun bijdrage om Formentera te maken tot wat het nu is, was zo groot dat verschillende openbare gebouwen en infrastructuren (sportcentrum, scholen, straten…) naar hen zijn genoemd.

Territoriale verdeling: de beroemde droge stenen muren en de eerste woningen.

Met de ontginning van Formentera om akkerland te verkrijgen, ontstond de behoefte om het land af te bakenen, en zo ontstonden de traditionele droge stenen muren van Formentera .

In 1712 werd ook vastgesteld dat voor het bewerken van land op Formentera een huis nodig was om in te wonen. Met andere woorden, de landbouwers werden gedwongen een huis te bouwen op Formentera indien zij de grond van het eiland wilden bebouwen.

De eerste van de gekozen plaatsen voor een prototype stedelijke kern was het gebied rond de kapel van Sa Tanca Vella in 1718, waarbij het kleine oratorium in een pastorie werd veranderd. Zo legden zij de basis van wat nu de stad Sant Francesc is.

De wachttorens van Formentera

{%ALT_TEXT%}
{%CAPTION%}

Een ander zeer belangrijk aspect van deze periode was de bouw van de wachttorens van Formentera. De werkzaamheden begonnen pas ver in de 18e eeuw, toen de zwaarste periode van Turkse en Barbarijse piraterij nog een vage herinnering was.

Toch bleef het onveilig op de Pitiusa eilanden, en het kwam regelmatig voor dat bandieten vissers op zee aanvielen of probeerden de bewoners van Ibiza of Formentera te verrassen om hun huizen te plunderen en per boot te ontsnappen. De verschillende feodale heren van Ibiza en Mallorca eisten dus al eeuwenlang een bewakingssysteem voor beide eilanden, en hoewel het lang duurde, werden de wachttorens uiteindelijk gebouwd.

De vijf torens voor de bewaking van Formentera en Ibiza zijn:

 • de toren van Sa Guardiola op het eiland Espalmador (1749)
 • de toren van Garroveret in Barbarije (1762)
 • de toren van Sa Gavina in Porto-Sale (1762)
 • de toren van Sa Punta Prima (1762)
 • de toren van Pi des Català in Mitjorn (1762)

De vorm van de torens is welbekend en maakt deel uit van de geschiedenis van Formentera, zelfs voor het ongetrainde oog.

Hier vind je meer info over elke toren:

Via de volgende link kun je de torens op de kaart zien.

Overdag werd rook gebruikt om te waarschuwen voor de aanwezigheid van schepen, en ‘s nachts gebruikte men vuur.

Enkele van de torens, bijvoorbeeld de Garroveret toren in Barbaria en de Pi des Català toren, die twee kanonnen van de kerk van Sant Francesc had, waren ook uitgerust om niet alleen passieve verdedigingstaken uit te voeren, maar ook, indien nodig, zich te verdedigen door actief aan te vallen.

Hoewel de Torre des Garroveret in Cap de Barbaria misschien de bekendste, meest bezochte en meest gefotografeerde van allemaal is, is de meest interessante de Torre des Pi des Català, in de wijk mitjorn, doordat deze is gerestaureerd en aangepast om bezoekers te ontvangen.

Bouw van de kerk van Sant Francesc

{%ALT_TEXT%}
{%CAPTION%}

Uitgebreide informatie over de kerk van Sant Francesc

Zoals hierboven vermeld, werd in 1712 de verplichting ingevoerd om de gronden van Formentera te bebouwen en een huis op het eiland te hebben. De eerste huizen werden gebouwd rond de kapel van Sa Tanca Vella, en de bevolking begon te groeien.

De kleine kapel van Sa Tanca Vella werd toen te klein voor de groeiende bevolking, en in 1726 werd er besloten een kerk te bouwen. De werkzaamheden werden voltooid in 1738, en toen werd de kerk van Sant Francesc ingewijd.

Het belangrijkste kenmerk van de kerk van Sant Francesc is dat het niet alleen een kerk is, maar ook een vesting. Het gebouw werd ontworpen als een plaats voor erediensten en tegelijkertijd als een toevluchtsoord voor de bevolking in geval van gevaar. De kerk van Sant Francesc had zelfs artillerie kanonnen om zich te verdedigen in geval van belegering, en het was het enige verdedigingsgebouw op Formentera tot 1749, toen de toren van Sa Guardiola werd gebouwd op het eiland Espalmador.

De kanonnen uit de kerk van Sant Francesc werden later overgebracht naar de toren van Garroveret, in Cap de Barbaria, toen die toren in 1763 voltooid was.

Bouw van de kerk van La Mola

{%ALT_TEXT%}
{%CAPTION%}

Uitgebreide informatie over de kerk van La Mola

Met een gestaag groeiende bevolking, en met de aanvallen van de Berbers en de piraten die al een verre herinnering waren voor de inwoners van Formentera, werd er een groep huizen gebouwd in het gebied van La Mola. Daarom eisten de bewoners van dit deel van het eiland in 1771 de bouw van een kerk, zodat zij voor liturgie niet naar Sant Francesc hoefden te reizen.

De roep van de bevolking werd gehoord, en in 1784 werd de bouw van de nieuwe kerk voltooid, de tweede (derde, als we de kleine kapel van Sa Tanca Vella meetellen) die op Formentera werd gebouwd. De kerk werd ingewijd door de toenmalige bisschop van Ibiza Manuel Abad y Lasierra.

De eerste dorpen van Formentera

Aan het einde van de 18e eeuw waren er reeds drie woonkernen op Formentera, oftewel de eerste proto-stedelijke kernen op het eiland.

De eerste van deze was, zoals we al zeiden, Sant Francesc. Het dorp Sant Francesc is ontstaan rond de kleine kapel van Sa Tanca Vella, in de volksmond bekend als “Pueblo de Formentera”, en later rond de kerk van Sant Francesc.

De tweede was de groepering van huizen in de wijk La Mola, die, zoals gezegd, in 1784 leidde tot de inwijding van de eerder genoemde kerk van Pilar de la Mola, zodat de bewoners van die wijk van het eiland niet naar Sant Francesc hoefden te reizen.

De derde stadskern die ontstond, was Sant Ferran, dat in 1797 een kleine groep huizen telde rond het gebied dat toen bekendstond als “Ses Roques”.

Met deze drie “embryo’s” van stedelijke centra, bereikte Formentera het jaar 1800 een stabiele bevolking van 1200 mensen, en dat zou tot vandaag de dag blijven groeien.

Groei en verbetering van de infrastructuur

Tijdens zijn verblijf op Ibiza en Formentera, bracht bisschop Manuel Abad y Lasierra (die enkele jaren bisschop van Ibiza was) zijn mening uit aan de koning over de achterstand van Ibiza en Formentera ten opzichte van andere gebieden op het schiereiland. Het doel was de levensomstandigheden op het eiland te verbeteren, het onderwijs en de scholing van op het eiland geboren kinderen te bevorderen, en om levensomstandigheden te creëren die vergelijkbaar zijn met die in andere gebieden.

Zo werd in 1789 een Bestuur van Autoriteiten opgericht, dat handel, onderwijs, productieve activiteiten en de groepering in dorpen van een nog vrij verspreide bevolking moest bevorderen.

In Formentera hield dat het volgende in:

 • Er werd een groot aantal vijgen- en johannesbroodbomen geplant.
 • De wijnbouw werd op het hele eiland bevorderd.
 • De Romeinse weg, “Camí de Sa Pujada”, werd gerestaureerd.

Formentera in de tegenwoordige tijd

In de 19e eeuw overleefden de inwoners van Formentera hoofdzakelijk dankzij een economie van zelfconsumptie en zelfvoorzienendheid, onder een zeer traditionele sociale organisatie en in zeer barre levensomstandigheden.

De voeding was gebaseerd op het verrbouwen van granen, het gebruik van vee voor de voedselvoorziening en de productie van melk en kaas, en dit werd aangevuld met wat de inwoners uit zee konden halen.

Ibiza en Formentera in het begin van de 19e eeuw

Formentera was niet rechtstreeks betrokken bij de Napoleontische oorlogen, noch werd het bezet door Franse troepen, maar het onderging wel de gevolgen van een tijdperk dat gekenmerkt werd door crises, protesten, rellen en opstanden.

Het leven op het eiland was hard en was sterk afhankelijk van de oogsten om de verspreide en tamelijk geïsoleerde bevolking te voeden. De weinige overschotten die Formentera voor de bevolking kon genereren, werden op Ibiza verkocht.

De hulp van de kerk, van particulieren en van de autoriteiten van Ibiza, was absoluut noodzakelijk in tijden van droogte of wanneer de bevolking te kampen had met tegenspoed. Tijdens de grote droogte van 1845 bijvoorbeeld, verloren de inwoners van Formentera het grootste deel van hun veestapel door gebrek aan water. Op dat moment moest de bevolking van ongeveer 1.500 mensen hulp krijgen van bisschop Basilio Antonio Carrasco, die een zending aardappelen en rijst naar La Savina stuurde om de voedselschaarste te verlichten die was ontstaan door de door watergebrek geslonken oogsten.

In die tijd had Formentera geen school, en de haven van La Savina was zeer rudimentair.

Aanleg van het irrigatiekanaal Estany Pudent

Het was bisschop Basilio zelf die het irrigatiekanaal liet aanleggen, dat nu het meer van Pudent met de zee verbindt (voorheen was het een gesloten meer), waardoor het stilstaande water van het meer werd ververst met zoet zeewater en het meer dus geen vermeende ziektebron meer was.

Basilio was ook de initiatiefnemer voor de bouw van de cisterne van La Mola, om de watervoorziening van de inwoners te verzekeren.

{%ALT_TEXT%}
Het irrigatiekanaal dat bekendstaat als Sa Sequia, gebouwd in 1845 en hetgeen dat Estany Pudent voor het eerst met de zee verbond.

Bouw van de vuurtoren van La Mola

Het was tijdens het bewind van Isabel II (1833-1868) dat de bekende vuurtoren van La Mola werd gebouwd.

{%ALT_TEXT%}
{%CAPTION%}

Als je meer wilt ontdekken, kun je het informatieblad over de Vuurtoren van La Mola lezen.

Het was de eerste vuurtoren die op Formentera in gebruik werd genomen en is nu gerestaureerd, met een museum en een cafetaria. De tuinen van de vuurtoren worden ook gebruikt voor openluchtconcerten en culturele activiteiten.

Formentera aan het begin van de 20e eeuw

In het begin van de twintigste eeuw was de bevolking van Formentera gegroeid tot 2500 mensen. Ondanks de vele pogingen tot modernisering en de aanleg van infrastructuur die in de tweede helft van de 19e eeuw op Formentera werden ondernomen, bleef het eiland een plaats met barre levensomstandigheden voor zijn bewoners.

De industrialisatie van de Salinas door Salinera Española, de oprichting (na veel moeite) van het eerste gemeentehuis van Formentera, en de bouw van een eerste prototype aanlegplaats bij het Estany des Peix (wat nu de haven van La Savina is), hadden de inwoners van Formentera ietwat geholpen om op het eiland te blijven.

Immigratie in het begin van de 20e eeuw

Door deze bevolkingsgroei in een gebied dat niet over de nodige basisvoorzieningen beschikte, waren vele inwoners van Formentera (vooral mannen) echter gedwongen te emigreren. De meest voorkomende bestemmingen waren Cuba, Argentinië en Uruguay. Hoewel veel van deze emigranten na een paar jaar naar Formentera terugkeerden, bleven sommigen permanent in een van deze landen wonen. Zo zijn er bijvoorbeeld gedocumenteerde gegevens over ongeveer 90 personen uit Formentera die naar Cuba zijn gegaan en nooit zijn teruggekeerd.

Culturele openheid en meer mobiliteit van mensen

De geleidelijke ontwikkeling van nieuwe vervoermiddelen (vooral de scheepvaart) en dus de openstelling van Formentera voor de rest van de wereld, hebben bijgedragen tot de komst van nieuwe denkwijzen, nieuwe gedachten en nieuwe politieke stromingen naar het eiland, waaronder het anarchisme.

Deze stroming van het anarchisme bracht nieuwe ideeën naar het eiland, en zo was er een beweging voor de rechten van de bevolking van Formentera geboren. De bouw van de eerste school voor beide geslachten in Sant Francesc, samen met een huis voor leraren; en een beginnende stroming van vakbeweging, vooral van de kant van de zoutwerkers.

De grootste vakbond in de zoutmijnen, zoals in veel gebieden in het Spanje van voor de burgeroorlog, was de CNT.

De Tweede Republiek in Formentera

 

De Spaanse Burgeroorlog in Formentera

Na het uitbreken van de burgeroorlog, nam de partij die in opstand kwam tegen de Tweede Republiek de controle over de Balearen, met uitzondering van het eiland Menorca. Dit was op 19 juli 1936. Wat het vasteland betreft, waren Catalonië en de Valenciaanse Gemeenschap de enige gebieden die volledig onder controle van de regering stonden, en van daaruit werd het offensief op de Balearen door de Spaans-Cubaanse kapitein Alberto Bayo georganiseerd. Op 8 augustus controleerde Bayo Ibiza en Formentera betrekkelijk gemakkelijk, maar toen hij Mallorca probeerde aan te vallen en de Francoïstische tegenaanval begon, geholpen door Mussolini’s Italiaanse luchtmacht, was hij gedwongen zich terug te trekken. De Francoïsten namen op 20 augustus de Balearen volledig in bezit. Na de Balearen in handen te hebben gekregen, begonnen de Francoïsten een repressiecampagne op Formentera, die eindigde met het doodschieten van 11 mensen. De Republikeinse leiders en de meest zichtbare gezichten van de Tweede Republiek op het eiland waren erin geslaagd te vluchten of ondergedoken te blijven, wardoor de gefusilleerden eenvoudige burgers en sympathisanten van het volk waren.

Het concentratiekamp van La Savina: es Campament

Het gevangenenkamp van Formentera werd opgericht onder de officiële naam Colonia Penitenciaria de Formentera bij La Savina, aan de oevers van Estany des Peix. Het werd in 1939 in gebruik genomen, kort na het einde van de oorlog, en hoewel er geen betrouwbare gegevens beschikbaar zijn, is bekend dat het een van de zwaarste kampen in dat deel van het Middellandse-Zeegebied was, waar ongeveer 1000 gevangenen in 20 houten barakken werden ondergebracht – omgeven door een stenen muur met prikkeldraad erop om ontsnapping te voorkomen.

 

De levensomstandigheden waren zeer zwaar, de behandeling van de gevangenen door de ambtenaren was wreed, en de meeste sterfgevallen waren te wijten aan ondervoeding. Volgens meerdere onderzoekers vielen er tot de sluiting in 1942 ten minste 58 doden. De gevangenen werden vervolgens overgebracht naar andere concentratiekampen, de meeste naar die in Alicante, Burgos en Lleida.

 

Vandaag de dag zijn de overblijfselen van de fascistische gevangenis nog steeds zichtbaar vanaf de hoofdweg als je La Savina verlaat in de richting van Sant Francesc. Als je echter niet weet wat ze zijn, lijken het op eenvoudige vervallen gebouwen.

 

Het terrein waar de overblijfselen van Es Campament zich bevinden, is particulier bezit, maar de Consell is ermee bezig om het open te stellen voor het publiek en het een plaats te maken ter nagedachtenis van de slachtoffers van de dictatuur. Als herinnering aan deze donkere episode in de geschiedenis van Formentera, werd op de gevel van het enige gebouw dat nog overeind staat, een metalen plaat gemonteerd met een gedicht van Joan Colomines dat luidt:

Begraafplaats van de levenden, nu allemaal ruïnes

in de vijver, met de vreugde van een vis

het is nog steeds allemaal hongersnood, je kunt het nog steeds horen

het gehuil van de stervenden en het gewicht van de zon.

Alles is zacht vandaag, de “xalanes”,

de meeuwen, de blauwe, groene zee,

het zand en het koraal, en de bonen

die naar het noorden van onze winden wijzen.

Dat wat was, is nu weg. De as blijft,

waarop we de wereld van allen zullen maken.

Begraafplaats van de levenden, herinnering voor altijd

de vijver, de zee en de harten.

Joan Colomines i Puig

 

Terwijl men ermee bezig is de plek bezoekbaar maken als een belangrijk deel van de geschiedenis van Formentera, wordt elke 14 april, op de verjaardag van de proclamatie van de Tweede Republiek in 1931, een kort eerbetoon gebracht aan de slachtoffers van de fascistische repressie op het terrein waar men nog steeds diverse overblijfselen kan zien van wat de fascistische gevangenis van Es Campament was.

 


Francoïsme

Van de vluchtelingen van Formentera die de strafkampen en de repressie van Franco hadden ontlopen, bevonden diegenen die naar Frankrijk waren gevlucht zich midden in het drama van de Tweede Wereldoorlog. Het is bekend dat sommigen in concentratiekampen in Nazi-Duitsland en in de harde vluchtelingenkampen in het zuiden van Frankrijk werden opgesloten. Van degenen die naar het zuiden vluchtten, vestigden sommigen zich in de Franse koloniën in Noord-Afrika, waar zij diverse ambachten uitoefenden. Toen de burgeroorlog eenmaal voorbij was, kregen degenen die waren teruggekeerd of het eiland niet hadden verlaten, te maken met repressie, uitgevoerd door de Wet op de Politieke Verantwoordelijkheid van 1939 en later door het Speciaal Tribunaal voor de Onderdrukking van Vrijmetselarij en Communisme. Sommige mensen van Formentera werden door deze rechtbank vervolgd, zoals leraren, voormalige burgemeesters en republikeinse leiders. De eerste naoorlogse jaren in Formentera waren zwaar, met een bevolking van ongeveer 2800 mensen die achteruitging, waarvan de levensomstandigheden verslechterd waren, en dit zou doorgaan tot de economische opening van het regime van Franco in de jaren ’60.


De economische openstelling en het ontstaan van het toeristische Formentera

Met de geleidelijke economische openstelling van Franco’s regime, begon Spanje een beginnende toeristenindustrie te ontwikkelen waarvan Formentera ook deel uitmaakte. In de jaren 1950 werden de eerste hotels geopend, waaronder het Hotel Cala Saona, het Hotel Rocabella in Es Pujols en de fondas Pepe, Platé, Rafalet en La Savina. Deze etablissementen maken deel uit van de geschiedenis van Formentera, aangezien zij de pioniers waren in het ontstaan van het toeristische Formentera.

La Fonda Platé was een van de eerste toeristische etablissementen van Formentera.

 

In het daaropvolgende decennium werd de luchthaven van Ibiza opengesteld voor internationaal verkeer, waardoor het aantal bezoekers aan de eilanden en de opening van nieuwe etablissementen toenamen: Hotel Formentera Playa, Hotel La Mola en het vakantieoord Mar y Land. Tegelijkertijd werd het eiland Formentera gemoderniseerd, met de verbetering van de haven van La Savina (die in feite al jaren eerder verbeteringen had gekregen) met de oprichting van een elektriciteitscentrale (1968), de opening van scholen in La Mola en Sant Francesc (1973 en 1976) en de verbetering van de diensten voor de bewoners, die in de jaren 80 al 4700 personen telde. Met de dood van Franco en de komst van de democratie was de toeristische industrie van Formentera in volle gang. Hoewel het bouwtempo was versneld en het toerisme reeds de belangrijkste bron van inkomsten van het gebied was (in die tijd werden de zoutmijnen niet meer geëxploiteerd), ging de bevolking van Formentera herhaaldelijk de straat op om te protesteren tegen wat zij als agressie ten opzichte van de uitzonderlijke natuurlijke omgeving van het eiland beschouwde: de plannen voor de bouw van een macro-hotelcomplex in de omgeving van Punta Pedrera en Estany des Peix en een camping in de omgeving van Ca Marí.

 

Beide projecten werden stopgezet na plaatselijke protesten. De kustwet van 1988 en het verzet van de bevolking hebben grote gebieden gevrijwaard van stedelijke bouw, waardoor de geest van dit unieke milieu behouden is gebleven. Vanaf de jaren 2000 tot vandaag is het een uitdaging geweest om de massale toevloed van toeristen te beheersen, waarbij de bevolking verviervoudigt en er tijdens de zomermaanden een extra belasting is op de hulpbronnen van het eiland.